Project Intensieve taaltraining voor 200 Turkse oudkomers in Amsterdam (2001 – 2002 / afgerond)

Doel: Het vergroten van de Nederlandse taalvaardigheid, maatschappelijke zelfstandigheid en beroepenoriëntatie van totaal 200 Turkse oudkomers via een intensief opleidingsprogramma. Het uitgangspunt is het taalniveau van de deelnemers met minimaal 1 niveau te verhogen.

 

Opdrachtgever(s):            Gemeente Amsterdam Dienst Welzijn

      Samenwerkingspartners:  Milli Görüs Nederland