Project Intensieve taaltraining voor 209 allochtone vrouwen (oudkomers) uit het stadsdeel Slotervaart te Amsterdam (2002 – 2005)


Printen  Meer informatie  Scherm sluiten  

NT2- Oudkomers Amsterdam

Project Intensieve taaltraining voor 209 allochtone vrouwen (oudkomers) uit het stadsdeel Slotervaart te Amsterdam

2002 – 2005

2002 – 2003       34 vrouwen
2003 – 2004      90 vrouwen

2004 – 2005      85 vrouwen

 

Doel: Het vergroten van de Nederlandse taalvaardigheid en maatschappelijke zelfstandigheid van allochtone vrouwen (oudkomers) via een intensief opleidingsprogramma. Het uitgangspunt is het taalniveau van de deelnemers met minimaal 1 niveau te verhogen.

Omschrijving: In het kader van het oudkomersbeleid volgen de kandidaten in een groep van 15 deelnemers van ongeveer gelijkwaardig instroomniveau de cursus. Het traject bestaat uit een introductie, Nederlandse taallessen en maatschappijoriëntatie. Door de intensieve training zijn deze oudkomers beter toegerust om zelfstandiger te participeren in de Nederlandse maatschappij en hun maatschappelijke mobiliteit te vergroten. De intensieve training kent in totaal 250 contacturen.

Persoonlijke begeleiding van de kandidaten vormt een belangrijk onderdeel van dit project. Tijdens het gehele traject worden de kandidaten begeleid door een ervaren begeleider van het NCB. Wanneer de deelnemers de taaltraining met goed gevolg hebben doorlopen, ontvangen zij een NT2-certificaat, waarop staat aangegeven welk NT2-niveau zij hebben bereikt.

 
Opdrachtgever(s):                Stadsdeel Slotervaart Overtoomse Veld Amsterdam