Project Intensieve taaltraining voor 41 vrouwen (oudkomers) uit het stadsdeel Slotervaart Overtoomse Veld (Staalmanpleinbuurt) te Amsterdam (2003 – 2004 / afgerond)


Doel:
 Het vergroten van de Nederlandse taalvaardigheid en maatschappelijke zelfstandigheid van 41 vrouwen (oudkomers) via een intensief opleidingsprogramma. Het uitgangspunt is het taalniveau van de deelnemers met minimaal 1 niveau te verhogen.

 

      Opdrachtgever(s):   Stadsdeel Slotervaart Overtoomse Veld Amsterdam