Doel: Het vergroten van de Nederlandse taalvaardigheid, maatschappelijke zelfstandigheid en beroepenoriëntatie van 42 oudkomers via een intensief opleidingsprogramma. Het uitgangspunt is het taalniveau van de deelnemers met minimaal 1 niveau te verhogen.

Omschrijving: In het kader van het oudkomersbeleid volgen de kandidaten in een groep van maximaal 15 deelnemers van ongeveer gelijkwaardig instroomniveau de cursus. De taaltraining wordt gecombineerd met opvoedingsondersteuning voor de vrouwelijke kandidaten en met oriëntatie op werk en scholing voor de mannelijke kandidaten. Door de intensieve training zijn deze oudkomers beter toegerust om zelfstandiger te participeren in de Nederlandse maatschappij en hun maatschappelijke mobiliteit te vergroten. De intensieve training kent in totaal 240 lesuren.

Wanneer de deelnemers de taaltraining met goed gevolg hebben doorlopen, ontvangen zij een NT2-certificaat, waarop staat aangegeven welk NT2-niveau zij hebben bereikt.

 

Opdrachtgever(s):  Stadsdeel Westerpark Amsterdam