Project Intensieve taaltraining voor 75 allochtone vrouwen in Amsterdam West(2001 – 2002 / afgerond)

2001 – 2002 / afgerond

Doel: Het vergroten van de Nederlandse taalvaardigheid en maatschappelijke zelfstandigheid van totaal 75 allochtone vrouwen via een intensief opleidingsprogramma. Het uitgangspunt is het taalniveau van de vrouwen met minimaal 1 niveau te verhogen.

 
     Opdrachtgever(s):      Gemeente Amsterdam Dienst Welzijn