Project Intensieve taaltraining voor allochtone vrouwen in Amsterdam West (2001 – 2002 / afgerond)

Doel: Het vergroten van de Nederlandse taalvaardigheid en maatschappelijke zelfstandigheid van totaal 75 allochtone vrouwen via een intensief opleidingsprogramma. Het uitgangspunt is het taalniveau van de vrouwen minimaal 1 niveau te verhogen.
Omschrijving: In het kader van het oudkomersbeleid volgen de kandidaten in een groep van maximaal 15 deelnemers van ongeveer gelijkwaardig instroomniveau de cursus. Het traject bestaat uit een introductie, Nederlandse taallessen en maatschappijoriëntatie. Tijdens de Nederlandse taallessen wordt ook gebruik gemaakt van multi-mediaprogramma’s. Door de intensieve training zijn deze vrouwen beter toegerust om zelfstandiger te participeren in de Nederlandse maatschappij en hun maatschappelijke mobiliteit te vergroten. De intensieve training duurt in totaal 26 weken.
Persoonlijke begeleiding van de kandidaten vormt een belangrijk onderdeel van dit project. Tijdens het gehele traject worden de kandidaten begeleid door een ervaren allochtone begeleider van het NCB. Wanneer de deelnemers de taaltraining met goed gevolg hebben doorlopen, ontvangen zij een NT2-certificaat, waarop staat aangegeven welk NT2-niveau zij hebben bereikt.

Opdrachtgever(s) : Gemeente Amsterdam Dienst Welzijn
Samenwerkingspartners : Stadsdeel Slotervaart/Overtoomse Veld en de Meidengroep van het Islamitisch Sociaal Cultureel Centrum (ISCC)
Contactpersoon NCB : Ilhan Akel en Gaby Sleutjes