Project Intensieve taaltraining voor oudkomers uit de stadsdelen Centrum, Westerpark en Oud-west te Amsterdam (2003)

Doel: Het vergroten van de Nederlandse taalvaardigheid en maatschappelijke zelfstandigheid van oudkomers via een intensief opleidingsprogramma. Het uitgangspunt is het taalniveau van de deelnemers minimaal 1 niveau te verhogen.
Omschrijving: In het kader van het oudkomersbeleid zal het NCB in opdracht van bovenstaande stadsdelen oudkomers werven en deze een cursus Nederlandse taal aanbieden. Bij analfabete oudkomers wordt de taaltraining gecombineerd met een training opvoedingsondersteuning, voor de andere taalniveau’s wordt de taaltraining gecombineerd met een training werk en scholing. De kandidaten zullen in een groep van maximaal 15 deelnemers van ongeveer gelijkwaardig instroomniveaude cursus volgen. Door de intensieve training zijn deze oudkomers beter toegerust om als opvoeder of toekomstig medewerker te functioneren in de Nederlandse maatschappij en wordt hun maatschappelijke en beroepsmatige mobiliteit vergroot. De intensieve training duurt in totaal 26 weken.
Tijdens het gehele traject worden de kandidaten begeleid door een begeleider van PION. Wanneer de deelnemers de taaltraining met goed gevolg hebben doorlopen, ontvangen zij een NT2-certificaat, waarop staat aangegeven welk NT2-niveau zij hebben bereikt.

Opdrachtgever(s)

:

Stadsdelen Centrum, Westerpark en Oud-West te Amsterdam

Samenwerkingspartners

:

PION

Contactpersoon NCB

:

Ilhan Akel, Sibel Kargin