Project Intensieve training Nederlandse taal en maatschappijoriëntatie voor de achterban (30 oudkomers) van Milli Görüs Nederland (2004)

Doel: 30 Turkse ouderen (oudkomers) een intensief opleidingsprogramma NT2 en maatschappijoriëntatie bieden. Het uitgangspunt is het functionele taalniveau van de oudkomers met minimaal 1 niveau te verhogen. Het onderdeel maatschappijoriëntatie bestaat uit de modules computerlessen, gezond oud worden, gezond en vitaal, ouder worden in Amsterdam, geheugentraining en excursies.

Omschrijving: Gedurende minimaal 5 dagdelen per week volgen de kandidaten in een groep van maximaal 15 deelnemers van ongeveer gelijkwaardig instroomniveau de cursus. De intensieve training moet het voor de deelnemers mogelijk maken zelfstandiger te participeren in de Nederlandse samenleving en bewuster om te gaan met het ouder worden in Nederland. De intensieve training kent in totaal 366 contracturen.

Persoonlijke begeleiding van de kandidaten vormt een belangrijk onderdeel van dit project. Tijdens het gehele opleidingstraject worden de kandidaten begeleid door een ervaren begeleider van het NCB en Milli Görüs. Wanneer de deelnemers de taaltraining met goed gevolg hebben doorlopen, ontvangen zij een NT2-certificaat, waarop staat aangegeven welk NT2-niveau zij hebben bereikt.

Opdrachtgever(s):            Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Amsterdam

      Samenwerkingspartners:  Milli Görüs Nederland