Project Interculturalisatie van lokaal vrijwilligersbeleid (2001 – 2002)

Doel: ontwikkeling van interculturalisatie als integraal onderdeel van vrijwilligersbeleid bij de 40 grote gemeenten.
Omschrijving: Het landelijk vrijwilligersprogramma Stap Twee, richt zich binnen haar vijfjarig project met als doel ‘Interculturalisatie van vrijwilligerswerk’ op drie ‘partijen’: vrijwilligersorganisaties, ondersteuningsstructuren en de overheid. De overheid moet voorwaarden scheppen en dat moet vooral op lokaal niveau handen en voeten krijgen. Het NCB voert het onderdeel van het Stap Twee programma uit om lokale overheden te stimuleren interculturalisatie op te nemen in het vrijwilligersbeleid. Dit gebeurt aan de hand van werkbezoeken / bijeenkomsten met vijf gemeenten, een werkconferentie voor alle G40 gemeenten en een begeleidingstraject rond de uitvoering van lokaal beleid waarin gemeenten ervaringen kunnen uitwisselen. Ook zijn er mogelijkheden voor consultatie op locatie.

Opdrachtgever : Stap Twee
Samenwerkingspartners : gemeenten, SVM, NOV, Forum
Contactpersoon NCB : Mariëtte Hoogsteder