Doel: Het verbeteren van de zorg- en dienstverlening aan allochtonen met een auditieve en/of communicatieve functiebeperking in Audiologische Centra (AC). De resultaten en producten van het project zijn ook toepasbaar binnen andere relevante sectoren van de gehandicaptenzorg en het speciaal onderwijs.
Dit project past binnen het kader van ‘Kwaliteitszorg Allochtonen in de gezondheidszorg’.
Verschillende deelpublicaties zijn verkrijgbaar bij het NCB.

Opdrachtgever(s) : Stichting Dienstverleners Gehandicapten (sDG) in het kader van haar programma Vernieuwing en Implementatie Gehandicaptenbeleid (VIG)