Doel: Het vergroten van de Nederlandse taalvaardigheid en maatschappelijke zelfstandigheid van 45 oudkomers via een intensief opleidingsprogramma bestaande uit NT2-lessen gecombineerd met opvoedingsondersteuning. Het uitgangspunt is het taalniveau van de deelnemers met minimaal 1 niveau te verhogen.

Omschrijving: In het kader van het oudkomersbeleid volgen de kandidaten in een groep van ongeveer gelijkwaardig instroomniveau de cursus. Het traject bestaat uit Nederlandse taallessen en maatschappijoriëntatie / opvoedingsondersteuning.

Door de intensieve training zijn deze oudkomers beter toegerust om zelfstandiger te participeren in de Nederlandse maatschappij, hun maatschappelijke mobiliteit als opvoeder te vergroten en wordt de ouderparticipatie op scholen bevorderd.

De intensieve training kent in totaal 324 contacturen.

Persoonlijke begeleiding van de kandidaten vormt een belangrijk onderdeel van dit project. Tijdens het gehele traject worden de kandidaten begeleid door een ervaren begeleider van het NCB. Wanneer de deelnemers de taaltraining met goed gevolg hebben doorlopen, ontvangen zij een NT2-certificaat, waarop staat aangegeven welk NT2-niveau zij hebben bereikt.

     
      Opdrachtgever(s):                      Gemeente Druten