Project Nederlandse taallessen en Computergebruik voor Turkse vrouwen (2001 / afgerond)

Doel:¬†Doel van het project is om 18 Turkse vrouwen in het kader van het oudkomersbeleid op te leiden op het gebied van de Nederlandse taal en het gebruik van computer en computerprogramma’s, om hen in staat te stellen als opvoeder of vrijwilliger zelfstandig te functioneren.

Opdrachtgever(s) : Gemeente Amsterdam Dienst Welzijn