Het NCB is door het UWV gekozen als landelijk uitvoerder van re-integratietrajecten voor allochtonen met een Ziektewet- of Arbeidsongeschiktheidsuitkering (ZW-AG). Het NCB beschikt over ruime kennis wanneer het aankomt op culturele verschillen bij allochtonen in een Ziektewet- of Arbeidsongeschiktheidsuitkering. Zo hebben wij kennis en ervaring met de verschillen in symptomatiek, alsmede met de gewenste route naar werk tussen autochtonen en allochtonen. Ook onderwerpen als ervaren discriminatie en hoe hiermee om te gaan maken bij ons deel uit van het traject.

Uniek aan de aanpak van het NCB is de inzet van 2 aparte coaches bij de doelgroep. Het doel van het werken met 2 coaches is enerzijds de klant klaarmaken voor de arbeidsmarkt en anderzijds alle overige belemmerende factoren, zoals schuldenproblematiek, persoonlijke belemmeringen e.d.  zo goed mogelijk in kaart brengen en op te lossen. Door deze specialisatie leveren wij een meerwaarde ten opzichte van alle andere bureaus.

Oriëntatie

Tijdens deze fase zal een diagnose gesteld worden betreffende de mogelijkheden en beperkingen van de klant ten opzichte van de arbeidsmarkt. De bevindingen met betrekking tot de oriëntatiefase zullen uiteengezet worden in een werkplan en voorgelegd worden aan de opdrachtgever

Voorschakel

Tijdens deze fase zal er aan de hand van het werkplan dieper ingegaan worden op de belangrijkste beperkende factoren voor instroom op de arbeidsmarkt. Hierbij bestaat enerzijds de mogelijkheid tot het volgen van een training om de werknemersvaardigheden te verbeteren en anderzijds de mogelijkheid tot het vergroten van de draagkracht van de klant. Het NCB heeft ruime ervaring in het geven van trainingen en heeft tevens gespecialiseerde consulenten in dienst die ervaring hebben met de omgang met hulpverlenende instanties.

Aanbodversterking

Tijdens deze fase zal er dieper ingegaan worden op de kwalificeerbaarheid van de klant. Hierbij kan gedacht worden aan taal- of vaardigheidstrainingen, RET trainingen om het zelfvertrouwen te vergroten of aan communicatietrainingen om effectief communiceren tijdens gesprekken op de werkvloer te verbeteren.

Bemiddeling

Tijdens deze fase zullen alle activiteiten gericht zijn op een concrete plaatsing van de klant. Hierbij kan enerzijds gedacht worden aan het verbeteren van het CV, het schrijven van een goede sollicitatiebrief, maar ook aan de inzet van diverse trainingen, zoals: presentatievaardigheden, telefoontrainingen, het vinden van passende vacatures via diverse media en het vergroten van de zichtbaarheid voor de arbeidsmarkt. Hiernaast zullen de consulenten van het NCB passende vacatures doorsturen naar de klant, evenals actief acquireren van nieuwe vacatures bij werkgevers.

Voor meer informatie en aanmelding:

NCB, Postbus 638, 3500 AP Utrecht

uwv@ncbnet.nl

tel: 088 877 00 00

Regio uitvoerlocaties:

District 2 Utrecht & Flevoland
NCB, Postbus 638, 3500 AP Utrecht

 • Utrecht (NCB hoofdkantoor), Jaarbeursplein 22/2
 • tel. 088 877 00 00
 • uwv@ncbnet.nl

District 3 Rijnmond
NCB, Postbus 638, 3500 AP Utrecht

 • Rotterdam, NCB Rotterdam, Kruisplein 25-6
 • tel. 088 877 00 10
 • uwv@ncbnet.nl

 

District 4 Overijssel en Gelderland Noord
NCB, Postbus 638, 3500 AP Utrecht
tel: 088 877 00 00
uwv@ncbnet.nl

District 5 Den Haag & Leiden
NCB, Postbus 638, 3500 AP Utrecht

 • Den Haag, NCB Den Haag, Zuidlarenstraat 57
 • 088 877 00 70
 • uwv@ncbnet.nl

District 6 West Brabant & Zeeland
NCB, Postbus 638, 3500 AP Utrecht
tel: 030 – 2394959 of 06- 36306472
uwv@ncbnet.nl

 • Breda, Oranjesingel 11

District 7 Gelderland Midden & Zuid
NCB, Postbus 638, 3500 AP Utrecht

District 9 Midden & Oost Brabant
NCB, Postbus 638, 3500 AP Utrecht

District 10 Groot Amsterdam en Noord Holland Noord
NCB, Postbus 638, 3500 AP Utrecht

 • Amsterdam, NCB Amsterdam, Pkein 40-45
 • tel. 088 877 00 20
 • uwv@ncbnet.nl