Intake en assessment                                                                               

Van elke deelnemer aan een re-integratietraject wordt informatie verzameld over de competenties en deficiënties van de kandidaat in relatie tot diens afstand tot de arbeidsmarkt.

Het NCB vertaalt de verkregen informatie uit de intake en eventuele diagnostische onderzoeken naar een trajectplan per individu. Elk trajectplan vermeldt welke instrumenten ingezet worden tijdens het traject en het beoogde eindresultaat.  

·Aanbodversterking

Afhankelijk van het trajectplan, kunnen de volgende producten ingezet worden:

  • Module vaktaal
  • Module beroepenoriëntatie
  • Module sollicitatietraining
  • Training sociale en communicatieve vaardigheden
  • Beroepsstage.

·Bemiddeling naar en plaatsing op werk                                                 

Zodra een deelnemer over voldoende competenties beschikt, wordt gestart met de bemiddeling naar werk. Dit kan starten op elk gewenst moment tijdens het traject. Tijdens de bemiddelingsfase is zowel sprake van individuele begeleiding als groepsgewijs werken.

·Persoonlijke coaching                                                                            

Tijdens het gehele traject worden de kandidaten begeleid door een ervaren begeleider van het NCB. De begeleider vervult de rol van persoonlijke coach van de deelnemer; deze wordt tot het behalen van het afgesproken eindresultaat continu begeleid. De begeleider is ook de contactpersoon voor de verschillende werkgevers of instellingen met betrekking tot de deelnemer.

·Nazorg                                                                                                    

Nadat de kandidaat geplaatst is op werk volgt de begeleider van het NCB de deelnemer gedurende enkele maanden.

Het doel van de nazorg is de deelnemer zodanig te begeleiden dat de baan waarop deze geplaatst is, behouden kan worden.