Regulering Besnijdenissen bij Jongetjes in Nederland (1995 – 1996 / afgerond)

Doel: Het project heeft tot doel de verschillende partijen in de zorg, te weten aanbieders, verzekeraars en gebruikers, dichter bij elkaar te brengen en bereid te vinden de rituele circumcisie van jongetjes op te nemen in het basispakket. 
Het projectverslag is verkrijgbaar bij het NCB.

Opdrachtgever(s) : Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)