Reïntegratietrajecten voor ±30 allochtonen uit de gemeente Soest (2005-2006)

Doel: deelnemers te begeleiden naar onbetaald of betaald werk

Omschrijving: middels taaltraining, werkstages, arbeidsmarktoriëntatie en sollicitatietraining wordt de afstand tot de arbeidsmarkt van deelnemers verkleind en wordt bemiddeling naar het doelperspectief mogelijk gemaakt.

 

Opdrachtgever(s): Gemeente Soest