Doel:
 advies aan de overheid over beleid na crisissituaties in herkomstlanden van Nederlandse migranten, op basis van een verkennend onderzoek bij drie casus.

 

Omschrijving: Aan de hand van drie casus (Aardbeving Turkije, burgeroorlog Molukken en militaire interventie Afghanistan) wordt een verkennend onderzoek uitgevoerd naar wat de overheid kan en moet doen voor Nederlandse inwoners die direct of indirect betrokken zijn bij internationale crises. Op basis hiervan wordt een advies geformuleerd.

 

Opdrachtgever:                                   Trimbos-instituut; namens de Directie Coördinatie Integratiebeleid Minderheden (DCIM) van het Ministerie van Justitie

Samenwerkingspartners:                     Trimbos instituut Utrecht, Transcultural Psychosocial Organisation (TPO) Amsterdam, Ministerie van VWS en BZK

Contactpersoon NCB:                         Mariëtte Hoogsteder NCB-Utrecht