Staatsexamen I

9 maanden, 30 weken, 2x per week

Algemeen
Deze cursus bereidt cursisten voor op het succesvol afleggen van het Staatsexamen I . In deze cursus worden alle onderdelen die noodzakelijk zijn om examen te kunnen doen, aangeboden. De onderdelen die worden aangeboden zijn: Nederlands op A2 tot B1 niveau (lezen, schrijven, luisteren en spreken, grammatica).
Deze cursus is bedoeld voor hoogopgeleide personen met een snel leervermogen. Ook middelbaar opgeleide personen met een taalniveau A2 op weg naar B1 kunnen aan deze cursus succesvol deelnemen. Aan het eind van deze cursus beheerst de cursist Nederlands op B1 niveau en is voldoende getraind om het Staatsexamen I op B1 niveau succesvol af te leggen.

Cursusinhoud en lesmateriaal
Na aanmelding bij het NCB wordt eerst met de cursist een uitgebreid intakegesprek gevoerd. Vervolgens wordt door een erkende TIWI toets het taalniveau en de leerbaarheid van de cursist in beeld gebracht. Op basis van het intakegesprek en de TIWI toets wordt een cursusadvies opgesteld dat met de cursist wordt besproken. Wanneer een cursist kiest voor een cursus met Diplomagarantie, tekent hij/zij met het NCB een overeenkomst waarin de voorwaarden voor de Diplomagarantie uiteen worden gezet.
De lessen worden gegeven door ervaren NT2 docenten die in bezit zijn van het NT2 certificaat of lesbevoegdheid.
Gedurende de cursus worden de cursisten 2x getoetst om hun vorderingen te meten. Twee maanden voor het einde van de cursus krijgen de cursisten via het NCB examentraining. Op deze wijze worden de cursisten optimaal voorbereid voor de examens.
Elke cursist krijgt van het NCB een inlog voor de NCB e-learningmethode Nieuwe Start Staatsexamen A2-B1, Samenleer Boeken deel 1 en 2. Cursisten kunnen naast het leren in de klas ook thuis achter hun computer onbeperkt met hun cursus oefenen. Tenslotte krijgt elke cursist van het NCB een NT2 Woordenboek. De cursisten mogen al deze boeken houden.
Cursisten krijgen met deze methode voldoende mogelijkheden om lezen, schrijven, spreken, luisteren en grammatica in het Nederlands op B1 niveau goed te leren. De cursisten kunnen met deze methode en aanpak vaak in één keer hun Staatsexamen I diploma halen. Deze cursus geeft een uitstekende aansluiting op het NCB Staatsexamentraject II.

Vooropleiding en taalniveau
Deze cursus is geschikt voor hoogopgeleide en middenopgeleide mensen met een snel leervermogen en Nederlands taalniveau A2.

Cursusduur en contacturen
De cursisten krijgen gedurende 9 maanden, 30 weken, 2 keer per week 3 uur les.
Totale contacturen zijn: 180 uren.
De cursisten dienen daarnaast minimaal 12 uur per week thuis verder te studeren.

Groepsgrootte en leslocaties
Groepsgrootte is minimaal 8 en maximaal 15 personen.
Alle leslocaties van het NCB zijn voorzien van computers, whiteboard, audiovisuele apparatuur. NCB heeft momenteel diverse leslocaties in Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Rotterdam en Tilburg.
Voor meer informatie bel naar het NCB: 030-2394959 of mail naar info@ncbnet.nl

Kosten
Cursisten kunnen een cursus met of zonder Diplomagarantie kiezen.

  • NCB Staatsexamen I scursus met een Diplomagarantie: inclusief 180 uren les, inlogcode voor de NCB e-learningmethode Staatsexamen I, Examentraining, Samenleer boeken 1 en 2, Staatsexamen I en eventuele herexamens en NT2 Woordenboek.
    Prijs: € 2.450,– of in termijnen betalen 9 x € 290,–

  • NCB Staasexamem I cursus zonder een Diplomagarantie: inclusief 180 uren les, inlogcode voor de NCB e-learningmethode Staatsexamen I, Examentraining, Samenleer boeken 1 en 2 en NT2 Woordenboek. Kosten voor inburgeringsexamen of herexamens worden door de cursist zelf betaald.
    Prijs: € 2.250,– of in termijnen betalen 9 x € 265,–

  • DUO lening: U kunt voor deze cursus bij het NCB in aanmerking komen voor de lening via DUO. Het NCB kan u helpen om deze lening aan te vragen. Voor meer informatie over de DUO lening en berekening hoeveel lening u kunt krijgen klik hier.

Voor alle cursussen zijn de Algemene Voorwaarden van het NCB van toepassing.