Vervolgtraject sociale activering voor 66 oudkomers uit de gemeente Ede (2005-2006)

Doel: maatschappelijke participatie van de deelnemers te vergroten

Omschrijving: middels extra taaltraining en intensieve individuele begeleiding worden de deelnemers geplaatst op vrijwilligerswerk.

 

Opdrachtgever(s): Gemeente Ede