Voorschakeltraject voor 15 allochtonen personen- en goederenvervoer (1999 / afgerond)

Doel: 20 werkloze allochtonen door middel van een intensief beroepsoriënterend en beroepsbegeleidend programma zodanig voorbereiden, dat zij succesvol kunnen instromen in het Leer-Werk-Traject van de Gemeenschappelijke Personeeldienst voor het Wegvervoer (GPdW). 

Opdrachtgever(s) : Arbeidsbureau Nieuw West (Amsterdam)