Voortrajecten Nederlands Taal voor 60 uitkeringsgerechtigde allochtonen uit de gemeente ’s Hertogenbosch (2005-2011)

Doel: afstand tot de arbeidsmarkt bij de deelnemers te verkleinen

Omschrijving: middels zeer intensieve, korte en individuele trajecten wordt de taalbelemmering van de deelnemers weggenomen zodat zij in aanmerking komen voor begeleiding door een reïntegratiebedrijf.

 

Opdrachtgever(s): Gemeente ‘s Hertogenbosch