Vrijwilligers gezocht voor de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Leiden en Tilburg

Het NCB is op zoek naar vrijwilligers om in te zetten bij de inburgering- en staatsexamentrajecten en de diverse gemeenten, zoals Amsterdam, Den Haag, Leiden, Tilburg en Rotterdam.

Vrijwilligers worden niet ingezet ter vervanging van de officiële NT2-docent maar kunnen op verschillende manieren een zinvolle bijdrage leveren aan het traject.

Enerzijds gaat het om een bijdrage aan de taalverwerving en anderzijds om integratiebevorderende activiteiten.

Concreet wil het NCB graag vrijwilligers inzetten bij de volgende activiteiten:

  • Ondersteuning van de NT2-docent in de klas; hulp bij gedifferentieerd werken, individuele aandacht geven, hulp bij het werken met de pc, extra oefeningen doen met cursisten e.d.
  • Het verzorgen van extra conversatielessen; groepsgewijs of individueel; op de leslocatie of bij de cursisten thuis
  • Het bieden van begeleiding bij een huiswerkklas
  • Het (mede) begeleiden van buitenschoolse activiteiten/opdrachten
  • Het ondernemen van activiteiten met een cursist zoals boodschappen doen, wandelen, de kinderen voorlezen, de krant lezen, fietsen, met de kinderen spelen, sollicitatiegesprekken oefenen, vacatures zoeken, e.d.

Hoe de vrijwilligers daadwerkelijk ingezet worden, laat het NCB gedeeltelijk ook afhangen van de vrijwilligers zelf (en de wensen van de cursisten uiteraard). Wij vinden het belangrijk in te spelen op de motivatie, deskundigheid en verwachtingen van de vrijwilligers. Dit zal onderling verschillen.

Mocht u geïnteresseerd zijn om actief als vrijwilliger te worden ingezet dan kunt u contact opnemen met het NCB tel. 088-877 00 00, u kunt ook uw CV sturen naar d.booi@ncbnet.nl