Doel: Het project is er op gericht om binnen lopende en toekomstige zorgvernieuwingsprocessen gezondheidszorgbeleid voor allochtonen te ontwikkelen. 
Dit beleid is enerzijds gericht op het verbeteren van de gezondheidssituatie van allochtonen. Anderzijds op het vergroten van de toegankelijkheid, het verbeteren van de kwaliteit van zorg en het bevorderen en versterken van de positie van allochtone cliënten en patiënten.
Het projectverslag is verkrijgbaar bij het NCB.

Opdrachtgever(s) : Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport